Hallitus, missä on Leppikosken voimalan ohitusuoma?

Tiedote 30.4.2021

Julkaisuvapaa heti

Kansanedustaja Janne Heikkinen jätti 29.4. kirjallisen kysymyksen hallitukselle Leppikosken vesivoimalan ohitusuomaan liittyen. Fortumin voimalassa toteutettava Kalasydän-hanke auttaa vaelluskalojen nousua ylävirtaan. Edustaja Heikkinen näkee, että hallituksen on kuitenkin luotava painetta luonnonmukaisen ohitusuoman rakentamiseen.

  • “Fortumin toteuttaessa Kalasydän-hanketta Leppikosken vesivoimalaitoksella, on kysyttävä, että eikö hallitus todella voi ohjata toimintaa parempaan suuntaan? Vaelluskalojen liikkeen edistäminen ylävirtaan on hyvä asia, mutta käytetty tekninen ratkaisu on lopulta köykäinen ratkaisu. Luonnonmukaisen ohitusuoman rakentaminen olisi lopulta vaelluskalojen ja jokivarren ympäristön kannalta oikea ratkaisu.” toteaa Heikkinen.

Vaelluskalojen koon kasvaessa, kasvaa myös niiden kuolleisuus alasvaelluksessa. Täysikasvuisten taimenten kohdalla lähes 65% voi kohdata loppunsa vesivoimalaitosten turbiineissa. Pienemmät yksilöt selviävät hieman paremmalla todennäköisyydellä. Kalojen kohtaama riski on alati läsnä, sillä niiden luontaisiin taipumuksiin kuuluu liikkuminen sekä ylä- että alavirran suuntaan.

  • “Tilanne vesivoimalaitosten ja vaelluskalojen kanssa on kestämätön, jos otetaan huomioon kalojen todennäköisyys selviytyä alasvaelluksesta. Vaelluskalakantojen tosiasiallinen elpyminen vaatii, että ne selviävät koko elinkiertonsa ajan, eivätkä joudu luonnottomien riskien kohteeksi, kuten voimalaitosten turbiineiden silpomiksi. Ilman kunnollisia luonnonmukaisia ohitusuomia tai hyvin suunniteltuja rakenteellisia kalateitä, kalakantojen elpyminen pysähtyy ennen kuin se ehtii edes alkaa.” Heikkinen muistuttaa.

Luonnonmukaisten ohitusuomien rakentaminen on vaativa tehtävä niin taloudellisesti kuin ajallisesti. Tästä syystä lukuisat vesivoimasta elävät energiayhtiöt, kuten Fortum, ovat olleet haluttomia rakentamaan niitä ja suosivat vesiluonnolle vieraita teknisiä ratkaisuja.

  • “Vaelluskalakantojen elpyminen vaatii runsaasti aikaa sekä tasapainottelua vaelluskalojen ja ihmisten etujen välillä. Olisi kuitenkin lyhytnäköistä nähdä tilanne vain energiantuotannon kautta. Elpynyt ja ihmisten kädenjäljen välttävä vaelluskalakanta elävöittää jokivarsia kautta linjan, tuoden mukanaan luonnonmukaisempia jokiympäristöjä ja runsaampia mahdollisuuksia paikallistalouteen ja virkistystoimintaan.” päättää Heikkinen.

Suunnitellulla vesilain uudistamisella voitaisiin puuttua vesivoimayhtiöiden toimintaan, minkä lisäksi Euroopan unionin vesipuitedirektiivi luo painetta vesivoiman tuotantoon valjastettujen jokien ympäristön elvyttämiselle. Hallituksella onkin paikka ottaa aloite haltuun ja ohjeistaa Fortumia luonnonmukaisen ohitusuoman rakentamiseen Leppikosken vesivoimalaitoksella.