Hallitus panostaa pohjoiseen

Julkaistu Forum24-paikallislehdessä 20.3.2024

Oululla on kasvun aineksia, joita ei pidä unohtaa valtakunnallisten vaivojen hetkellä. Suomen heikko taloustilanne vaikeuttaa monia projekteja ja Venäjän hyökkäyssota on muuttanut talouden sekä kaupankäynnin perusteita pohjoisessa.

Keskusta-alueen kehittämisessä onnistuminen on keskeisimpiä onnistumisen mittareita. Kaupunkimme eri hankkeiden eteneminen antaa selkeimmät ja kouriintuntuvimmat merkit kehityksestä. Toteutuessaan Oulun monitoimiareenan kaltaisella hankkeella kaupunkimme nousee muiden verrokkiensa rinnalle, eikä ole siellä vain paperilla.

Jokainen junalla Oulusta Helsinkiin matkannut pysähtyy Tampereella. Kaupungin Nokia Areena näkyy katukuvassa ja tuntuu kaupunkiympäristössä. Tampereen sydän sykkii tällä hetkellä lujiten. Kaupunkikuvan kehittäminen vaatii totutusta poikkeamista. Ymmärrän, että tämä ei ole kaikille helppoa. Jotta kaupunki voi kulkea eteenpäin, on kyettävä henkisesti hyväksymään, että kirkkoakin korkeammalle voi ja tulee rakentaa.

Toinen kaupunkikuvaa elävöittävä piirre ovat kaupunkimme korkeakoulujen opiskelijat. Opinahjot tuovat suuren määrän nuoria ihmisiä Ouluun. Nuoret opiskelijat tuovat mukanaan erilaisia kulutustottumuksia ja tapoja, ja tämän myötä toimintaa niin uusille kuin vanhoille elinkeinoille.

Haasteista huolimatta Orpon hallitus on niin ikään panostanut koulutukseen. Sairaanhoitajakoulutukseen lisättiin 20 aloituspaikkaa ammattikorkeakoulussa ja varhaiskasvatuksen opettajien paikkoja taas 40 yliopistolla. Lisäksi yliopistolle on myönnetty rahoitus huikean 98 uuden tohtorin kouluttamiseen. Kyse on panostuksesta, joka lunastaa itsensä takaisin yhteiskunnalle reilussa puolessa vuosikymmenessä.

Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa laajemmin ovat ainutlaatuisessa maantieteellisessä asemassa. Tämä maantieteen merkityksen muutoksen ovat aiheuttaneet niin tarve puhtaampaan energiantuotantoon kuin Suomen liittyminen puolustusliitto Naton jäseneksi.

Naton tuore päätös DIANA-verkoston testikeskuksen perustamisesta Ouluun kertoo osaamisen korkeasta tasosta. Tietoliikennetekniikan parissa toimivat yritykset ja muu teknologiaosaaminen muodostaa entistä vahvemman peruskiven alueemme perinteisten elinkeinojen ja teollisuudenalojen rinnalle.

Elinkeinot ja maanpuolustus tarvitsevat tuekseen toimivat kulkuyhteydet. Hallitus investoi liikennehankkeisiin niin budjetissa kuin Euroopan unionin rahoituksella. Oulu-Liminka-kaksoisraiteen rakentamisesta sovittiin hallitusohjelmassa. EU:n avulla taas parannetaan Oulu-Laurila-rataosuutta, jotta maanpuolustuksen toimintakyky paranee.

Oululla on runsaasti mahdollisuuksia aivan uuteen kasvuun ja kehitykseen. Nykyhetken haasteisiin onkin tartuttava kiinni, jotta huominen on oululaisille ja pohjoisen väelle parempi, eikä kyse ole mahdottomasta tehtävästä.