Kokoomusedustajat: Ministeri Leppä, nyt on paras aika suojella Tenon lohta. Suljetaan Teno vuodeksi!

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kokoomusedustajat Markku Eestilä, Janne Heikkinen ja Sari Multala pitävät Tenojoen vesistön lohikantojen tilaa hälyttävän heikkona. Edustajat vaativat maa- ja metsätalousministeri Jari Lepältä (kesk.) välittömiä toimia Tenojoen lohikannan tulevaisuuden turvaamiseksi.

  • Kalastuksen kieltäminen vähintään vuoden ajaksi Tenojoen lohikantojen koko elinpiirin alueella on perusteltu toimenpide juuri nyt. Se antaa meille aikaa selvittää tulevaa lohistrategiaa ja tulevia toimenpiteitä. Kalastuskiellon tulee koskettaa kaikkia osapuolia niin Norjassa kuin Suomessa. Kenelläkään ei tule olla minkäänlaisia erioikeuksia lohen kalastuksen suhteen, sillä vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille, Eestilä toteaa.

Lohikantojen tilaa seuraavan suomalais-norjalaisen seuranta- ja tutkimusryhmän tuorein raportti (2020) tuo esille, että kokonaisuutena Tenojoen vesistön lohikanta on heikossa kunnossa. Yli puolella mittausalueista todennäköisyys kutukantatavoitteen saavuttamiseen oli alle 40%. Tutkijoiden mukaan on kohonnut riski lohikantojen pidemmän aikavälin taantumiselle.

  • Lohikantojen tulevaisuus näyttää äärimmäisen huonolta. Lohikantojen lisääntymisen kannalta tärkeimmillä jokialueilla todennäköisyydet kutukantatavoitteen saavuttamiseen ovat luvattoman heikot. Tenon geneettisesti monimuotoinen lohikanta voidaan pelastaa ainoastaan, jos kaikki osapuolet sitoutuvat tekemään parhaansa, Multala esittää.

Norjan hallitus on jo osin rajoittanut ja paikoittain kieltänyt lohenkalastusta Finnmarkin merialueella, jotta lohikannat elpyisivät. Lohikannan tulevaisuuden turvaaminen vaatii kuitenkin tiiviimpää maiden välistä yhteistyötä liikakalastuksen kitkemisessä. Suomessa tämä tarkoittaisi määräaikaista kalastuskieltoa jokialueella ja lohien luontaisten vihollisten kantojen karsimista. Tutkijaryhmän arvion mukaan kannan elpyminen kestävälle tasolle veisi kahden lohisukupolven ajan eli noin 15 vuotta.

  • Suomalaisen kalastuspolitiikan perisyntinä on, että täysin ilmeisiin ongelmiin tartutaan liian myöhään ja liian vähän. Tenojoki on ensin laitettava kiinni kaikelta kalastukselta ja sitten sovittava kestävän kalastuksen säännöistä, jotta siitä ei muodostu jälleen uutta lohetonta lohijokea maahamme, toteaa Heikkinen.

Kokoomusedustajat näkevät, että lohikannan tulevaisuuden kannalta paras ratkaisu on joen määräaikainen sulkeminen yhteistyössä Norjan kanssa. Kiellon aikana lohikannan tilaa on seurattava erityisen aktiivisesti ja huolellisesti.

Lisätiedot: Markku Eestilä Janne Heikkinen Sari Multala etunimi.sukunimi@eduskunta.fi