Päätösvalta metsistä kuuluu suomalaisille

Julkaistu Kainuulaisessa 29.3.2023

Metsät ovat Suomen harvoja luontaisia vaurauden lähteitä. Siksi on tärkeää säilyttää metsiimme liittyvä päätösvalta omissa käsissä, sillä jos valtaansa ei puolusta, sille ilmestyy aina ottaja. Brysselin läpeensä politisoitunut EU-komissio yrittääkin toistuvasti ottaa itselleen asemaa, joka ei sille kuulu.

Kuluneen vaalikauden aikana komissio on esittänyt lukuisia suoraan ja epäsuorasti metsiin liittyviä esityksiä. Esimerkkejä on monia. Metsäenergiaa ei ole haluttu nähdä uusiutuvana energiana. Suomeen on sovellettu metsäkadon käsitettä, joka liittyy pikemminkin sademetsien tuhohakkuisiin. Suomenkin maaperästä on esitetty ennallistettavaksi aluetta, joka pienimmillään vastaa lähes koko Kainuuta.

Metsiämme hyödyntävä teollisuus vastaa noin viidenneksestä maamme viennistä. Metsiin kohdistuvia tosielämän vaikutuksia on helppo väheksyä, jos ne näkee vallan kabineteissa vain prosentteina ja tilastoina. Silloin voi sortua harhaiseen ajatteluun, jossa metsäteollisuuden merkitys nähdään vähäisenä. Samalla huomiotta jää se, että metsätalouden tuotantoketju alkaa kaukana etelän kaupungeista maakuntiemme metsistä.

Komission aloitteet ovatkin myrkkyä suomalaisen metsäteollisuuden suoniin ja isku suomalaisen metsänomistajan omaisuudensuojaa vastaan. Mikäli päätösvalta luovutetaan Brysseliin, ei sitä takaisin saada.

Metsävallan luovuttajia valitettavasti löytyy ihan omasta takaa. Tarvitsee vain kuunnella uskossaan vahvimpien aktivistien julistusta hallituksen lehteriltä. Viimeisimpänä vihreänä avauksena on esitetty avohakkuiden asettamista luvanvaraiseksi toiminnaksi.

Suomalainen metsätieto ja -taito on ylivertaista siihen nähden mitä komissaarit aktivisteista koostuvine kabinetteineen kykenevät tarjoamaan. Meillä on kykyä tarkastella omaa toimintaamme. Vuodenvaihteessa metsäosaajamme havahtuivat siihen, että harvennuksia tehdään liian rajulla kädellä. Keskustelu siitä, miten harvennuksia voidaan tehdä paremmin, alkoi välittömästi. Pidän tätä esimerkkinä siitä, miten metsäammattilaisemme ovat valmiita oppimaan ja muuttumaan.

Tulevalla vaalikaudella on jatkettava metsiemme puolustamista. Ne tarjoavat työtä ja toimeentuloa lukuisille ihmisille ympäri valtakuntaa. Ylivertaista metsäosaamistamme on pikemminkin vietävä ulospäin. Me, jotka olemme huolehtineet metsistämme, olemme parhaassa asemassa auttamaan metsänsä tärvelleitä eurooppalaisia.

Janne Heikkinen kansanedustaja (kok) maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen