Puheenvuoro suomalaisen maatalouden ja ruoantuotannon turvaamisesta

*Puheenvuoro tiedotustilaisuudessa opposition yhteisestä välikysymyksestä suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

18.11.2022*

Arvoisat median edustajat, hyvät kansalaiset ruutujen äärellä

Suomalainen maatalous on syvien vaikeuksien suossa. Viljelijöiden tilanne on vielä huonompi kuin julkisuudesta saattaisi päätellä.

Maatalouden synkkä tilanne on ollut viimeistään keväästä saakka tiedossa. Selvää oli jo tuolloin, että esimerkiksi lihatilat tulevat ajautumaan tänä syksynä laajamittaisiin konkursseihin.

Nyt tilanne on se, että joka päivä noin kolme tilaa lopettaa toimintansa, ja yhä useampi on maksuvaikeuksissa. Viljelijöiden hätähuuto on kuultu oppositiossa ja siksi tartuimme yhdessä välikysymykseen.

Ongelmaa kuvaa se, että jopa hyvällä ja terveellä perustalla olevista tiloista uhkaa loppua jaksaminen. Niin taloudellisesti kuin henkisesti. Isolla joukolla tiloista tilanne on vakava ja käsinkosketeltava. Kaikesta palautteesta huokuu lohduttomuus. Ei ole itsestään selvää, että jaksavatko kaikki jatkaa.

Tuottajat ovat joutuneet puristimeen, jossa kustannukset kasvavat ja tuottajahinnat laahaavat. Erityisesti sähkön, polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat ovat nousseet. Sen sijaan tuottajien ruuasta saama hinta ei ole seurannut perässä. Tämä ei voi olla oikein.

Elintarvikeketju on rikki, jos se saa vähiten, joka tekee eniten.

Merkittävää epävarmuutta alalle aiheuttaa hallituksen riitaisa päätöksenteko, joka ei luo kannustavaa ympäristöä investoinneille.

Tämä näkyy erityisesti nuorten ja aloittavien viljelijöiden keskuudessa. Vaikka suomalaisten suuri joukko arvostaa suomalaista maanviljelyä, tekee hallituksen politiikka viljelijöistä toisen luokan kansalaisia.

Maa- ja metsätalousministeriössä keskustalla on ollut liki kahdeksan vuotta aikaa korjata tuottajien asema. Silti olemme kulkeneet vuodesta toiseen ilman merkittävää muutosta paremmasta.

Suomessa maatalous toimii jo valmiiksi vaikeassa ympäristössä. Välimatkat ovat pitkät, kasvukaudet lyhyet ja yrittämisen ilmapiiri jättää toivomisen varaa. Nyt viljelijät uhkaavat jäädä Venäjän raakalaismaisen tuhoamissodan maksajiksi.

Sodan ja kasvaneiden kustannusten lisäksi viljelijöitä rasittaa alati kasvava byrokratian taakka. Vaikka maataloudelta vaaditaan paljon ylimääräistä, niin sen ensisijaisena tehtävänä on tuottaa ruokaa.

Kokoomus tunnistaa ruokaturvan strategisen merkityksen. Tässä ajassa me emme voi luottaa siihen, että ruoka tuotaisiin konteissa merten takaa. Kokoomus arvostaa ja katsoo ylöspäin suomalaisia tuottajia, jotka huolehtivat ammattitaidolla siitä, että kodeissa ja kouluissa ja kaupoissa on puhdasta suomalaista ruokaa tarjolla.

Käsillä oleva kustannuskriisi koskettaa erityisesti niitä tuhansia eläintiloja, jotka ovat tähän saakka uskoneet tulevaisuuteen. Tilat ovat ottaneet velkaa ja investoineet, mutta nyt kustannukset ovat karanneet, eikä tiloilla ole siihen osaa taikka arpaa. Jos tilojen alasajo jatkuu tätä tahtia, niin se uhkaa ruoan kotimaisuusastetta.

Hallituksen on lopetettava riitely ja päättämättömyys. Kokoomus katsoo, että hallituksen on vastattava opposition yhteiseen välikysymykseen siitä, miten se aikoo puolustaa kotimaista tuotantoa ja sen tulevaisuutta; miten se tuo valoa tuottajien synkkään ahdinkoon; ja miten se pitää puhtaan kotimaisen ruoan ruokalistoilla tulevaisuudessakin.