Tavoitteena Suomi, jossa ahkeruudesta palkitaan

Kirjoitus julkaistu Oulaisten Kokoomuksen Sinituuli-lehdessä 21.3.2023

Suomessa on kansan keskuudessa pinttynyt sanonta, jonka mukaan maassamme ei voi rehellistä työtä tekemällä rikastua. Kyseisessä sanonnassa on sikäli totuuden siemen, että Suomi on yksi maailman kovimmin työntekoa verottavista maista, mikä lannistaa ihmisten luontaista ahkeruutta.

Suomessa työnteon verotus sen eri muodoissa on jo niin korkeaa, ettei työskentely tai eteneminen työuralla kaikissa tilanteissa kannata. Maamme veroraippa vie tavallisen hoitajan tai insinöörin tienaamasta lisäeurosta noin puolet veroina.

Suomalaisten kotitalouksien ostovoiman lisäämistä tulee edistää keventämällä työn ja eläkkeiden verotusta kaikissa tuloluokissa. Tämän lisäksi on olemassa myös muita keinoja, joilla parantaa työnteon kannustimia, kuten esimerkiksi opintotuen tulorajojen poistaminen. On järjetöntä, että vielä tänäkin päivänä opinnoissaan sovitussa aikataulussa etenevää nuorta rangaistaan ahkeruudesta.

Kotien ja perheiden ostovoiman lisäksi meidän on kannettava huolta siitä, että kuka tai ketkä omistavat maassamme toimivat yritykset. Meillä pohjoisessakin aikaisempaa useamman kasvuyrityksen taustalla on ulkomainen sijoitusyhtiö. Tämä ei ole yritysten vika, vaan maamme päättäjien itse aiheuttama kilpailukyvyn ongelma. Meidän on tehtävä Suomesta maa, jossa on yhtä houkuttelevaa ja kannattavaa omistaa kuin kilpailijamaissamme.

Yksi askel edistää kotimaista omistajuutta ja ylisukupolvista vaurastumista olisi siirtyminen nykyisestä epäoikeudenmukaisesta perintöverotuksesta kohti naapurimaamme Ruotsin mukaista luovutusvoittoverotusta. Mallien keskeinen ero on siinä, että toisin kuin Suomessa, jossa verottaja astuu kuvioihin välittömästi läheisen kuollessa, niin Ruotsissa vero tulee maksuun ainoastaan perittyä omaisuutta edelleen myytäessä. Kyseinen malli kannustaa pitämään omistuksia kotimaassa ja jatkamaan esimerkiksi perheyrityksen tai kotitilan parissa.

Vanhoilla sanonnoilla on tapana toteuttaa itseään. Me suomalaiset voimme kuitenkin itse haastaa nämä vanhat sananparret. Köyhyyden kurimukseen ei ole mitään pakkoa jäädä. Suomen on oltava maa, jossa työlläkin voi vaurastua.

Janne Heikkinen Kansanedustaja (kok.) Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen