Vesilakia on uudistettava

Julkaistu Tervareitissä 8.3.2023

Nykyisellään vaelluskalat eivät pysty kulkemaan vapaasti Oulujoella. Syy on meille tuttu, ovathan vesivoimalaitokset seisoneet paikallaan jo puolivuosisadan verran. Sodan jälkeisen jälleenrakennukset energiantarpeen maksoivat vaelluskalat. Alueen aiemmin rikas vaelluskalakanta on vuosikymmenten saatossa kirjaimellisesti kulunut loppuun, joko turbiinin tai ihmisen käden kautta.

Vaelluskalakantojen elpymiselle on välttämätöntä, että kalojen liike on ympärivuotista ja vapaata. Käytännössä tämä edellyttää ohitusuomien rakentamista. Vasta niiden myötä vaelluskalojen kanta voi aidosti elpyä. Samalla vaelluskaloille luodaan lisääntymis- ja kasvualueita, joista muukin vesiluonto, kuten esimerkiksi ravut ja vesihyönteiset, hyötyy.

Hyödyn ohitusuomista jakavat myös Oulujoen varren asukkaat. Taloudellinen toimeliaisuus ei nimittäin synny ainoastaan voimalaitosten turbiinien pyörimisestä, vaan terveen ja elinvoimaisen vaelluskalakannan tuomasta matkailuvaltista.

On myös selvää, että vesivoimayhtiöiden on annettava aito panoksensa vaelluskalojen pelastamiseksi. Laastarilla ei paikata avohaavaa, eikä teknisillä ratkaisuilla korvata patojen kaloille luomaa estettä. Mallia voi hakea Kanadasta, jossa maan vesivoimayhtiöt ovat osallistuneet vaelluskalakantojen elvyttämiseen jo 1900-luvun puolivälistä lähtien.

Vesivoimalat ovat eräänlainen kultainen kahle. Turbiinit jauhavat vedestä sähköä ja tuottavat vesivoimayhtiöille tuloa. Lohijokien lohettomuus ja siitä seuranneet tulonmenetykset ovat kuitenkin jääneet jokivarsien asukkaiden maksettaviksi. Ohitusuomien rakentaminen on vähintä, mitä yritykset voivat tehdä.

Vaelluskalakantojen elvyttäminen on panostus tulevaisuuteen. Varmin tapa edistää sitä on vesilain uudistaminen ja ohitusuomien rakentaminen. Seuraavalla vaalikaudella vesilain uudistus on vihdoinkin vietävä loppuun. Vesivoimayhtiöt on saatettava ympäristövastuunsa piiriin. Oulujoen reitin voimaloille on tehty suunnitelmaluonnokset ohitusuomista. On aika laittaa suunnitelmat toteutukseen.