Ampumaratojen määrää on nostettava

Julkaistu Rantalakeudessa 22.3.2023

Vuosi sitten alkanut Putinin Venäjän tuhoamissota Ukrainassa päätti rajusti hyväuskoisten unen Euroopassa. Suomessa vaikeisiin aikoihin on onneksi varauduttu läntistä Eurooppaa paremmin. Maamme ampumarataverkosto ei kuitenkaan vastaa sille asetettuihin tarpeisiin. Ratoja on liian vähän kasvaneisiin maanpuolustuksen tarpeisiin nähden.

Vallitsevan tilanteen takia eduskunnan puolustusvaliokunta asetti yksimielisesti tavoitteen kasvattaa ampumaratojen kokonaismäärää aina tuhanteen rataan saakka. Tällä avauksella vastattaisiin Puolustusvoimien, reserviläisten, viranomaisten ja ampuma-aseharrastajien kasvaneisiin tarpeisiin.

Ampumaratojen määrä on Suomessa laskenut 1990-luvulta. Tuolloin ratoja oli lähes 3000. Määrä on kolmen vuosikymmenen aikana laskenut rajusti, sillä nykyään ratoja on jäljellä enää noin 700. Ratoja on jouduttu sulkemaan muun muassa tiukentuneiden ympäristönsuojelun vaatimusten vuoksi. Nykyisen tiedon perusteella kaikki annetut rajoitukset eivät pohjaudu tieteelliseen tietoon. Maailmanpoliittisen tilanteen muutoksesta puhumattakaan.

Ongelmia uusien ratojen rakentamisessa tuottaa hitaat, arvaamattomat ja valitusherkät ympäristölupaprosessit. Tästä syystä useilla käytössä olevilla radoilla ei ole ajantasaisia ympäristölupia.

Uuden ampumaradan rakentamisessa kuluu lupaprosessin ja rakentamisen välillä keskimäärin yli 10 vuotta. Hankkeiden kulut mitataan tavallisesti miljoonaluokassa. Tällöin esimerkiksi vapaaehtoisvoimin toimivien metsästysseurojen rahkeet eivät välttämättä riitä vaadittuun valmistelutyöhön.

Pohjois-Pohjanmaalla ampumaratojen tarve on korkea, kuten muuallakin valtakunnassa. Nykyistä rataverkostoa on ylläpidettävä sekä Limingan Ruutikankaan kaltaiset hankkeet saatettava maaliin. Kasvaneita maanpuolustuksellisia tarpeita olisi myös mahdollista lievittää panostamalla pohjoisiin sisäampumaratoihin. Nykyisellään ruutiaseilla harjoittelu on mahdollista ainoastaan sulan maan aikana. Pienetkin sisäampumaradat antaisivat mahdollisuuden ylläpitää ampumataitoa myös talvikeleillä.

Ampuratoihin liittyvää sääntelyä onkin yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava. Talkoisiin tarvitaan niin kunnat kuin valtio. Kyse on kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisestä muutostarpeesta.

Janne Heikkinen kansanedustaja (kok)