Juhlapuhe Junnikkala Oy:n sahan avajaisissa 18.4.2024

Arvon Junnikkala Oy:n väki, hyvät kutsuvieraat!

Metsä- ja sahateollisuus on kokonaishyvinvointimme alkujuuri. Metsät ovat olennainen osa elinympäristöämme ja Suomen historiaa. Yhdessä ne ovat yksi vanhimmista työn ja toimeentulon lähteistä vaikeiden olosuhteiden maassamme. Sahoilla ja tehtailla on hyödynnetty ja jalostettu eduksemme sitä hyvää, jota maaperämme tarjoaa.

Nykyisin metsätalous on osa laajempaa vientialojen kokonaisuutta, jotka vastaavat leijonanosasta Suomen hyvinvoinnista eli työstä ja toimeentulosta. Metsän parissa toimivat teollisuudenalat ovat yksi vientiteollisuutemme peruskivistä.

Oulun Laanilan tuore saha, jonka avajaisia nyt vietämme, on yksi maailman - ei vain Suomen - moderneimmista puunjalostusteollisuuden laitoksista. Se on Oulun ja maakunnan alueella näkyvä ja tuntuva investointi.

Valmistumisen ja tuotannon hienosäätämisen jälkeen sahatavaran tuotantokapasiteeti kaksinkertaistuu nykyisestä. Oletan, että luvut ovatkin suurimmalle osalle teistä tuttuja. Olennaista onkin ymmärtää, kuinka paljon on paljon. Junnikkalalla on tämän myötä kyky tuottaa sahatavaraa keskimäärin koko maan kuukausittaisen sahatavaraviennin verran.

Minulle onkin selvää, että Junnikkala on suomalaisen sahateollisuuden lippulaiva. Saha siis käyttää valtavan määrän lujaa, kestävää ja pohjoista puuta. Nämä puut hankitaan vastuullisesti Junnikkalan määrätietoisesti vaalimalla paikallisten metsäurakoitsijoiden verkoston avulla. Monet heistä ovat pienyrittäjiä.

Korjattu puu käytetään täysimääräisesti hyödyksi, sillä sahatavaran lisäksi sen sivutuotteet hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa, eli paikallisten kotien ja rakennusten lämmityksessä.

Saha on rakennettu tietoisesti kotimaisin voimin: koneet ja laitteet toimittaa kotimainen yritys. Vastuullisuus ja paikallisuus ovatkin arvoja, jotka olen oppinut yhdistämään Junnikkalaan.

Junnikkalan uusi saha ei siis ole pelkkä saha, vaan osa kokonaisuutta, jossa on lukuisia suoria ja epäsuoria hyötyjiä. Hyötyjien joukko on suurempi kuin ensisilmäyksellä huomaakaan.

Laadukas ja luja pohjoisen puu on nimittäin uudistuva luonnonvara, jolla voidaan korvata fossiilisia muovi- ja betoniratkaisuja rakentamisessa. Viisaasti hyödynnettynä hyötyjänä on siis myös ilmasto.

Toimiakseen saha siis vaatii paljon, ja se antaa toimiessaan paljon eteenpäin. Jotta tässä onnistutaan, on puut saatava metsistä sahoille ja lopputuote käyttäjälle. Tällöin kulkuyhteyksien oltava kunnossa. Tämä vaatii teiden ja metsäteiden hyvää kuntoa. Vaativista ajoista huolimatta hallitus on panostanut teiden korjausvelan taittamiseen oman, siihen korvamerkityn budjetin avulla.

Hyvä pohjoisen väki!

Pohjoispohjanmaalaisena olen erityisen iloinen, että Junnikkalan kaltainen perheyhtiö investoi tänne pohjoiseen. Eritoten siksi, että perheyhtiöissä omistajilla on kasvot.

Toisin kuin usein todetaan, on niin, että rahalla on isänmaa ja omistajalla on merkitystä. Taloustieteelliset havainnot ovat osoittaneet, että vaikeina aikoina toimintaa on helppo karsia kaukaisista kohteista. Investointeja on puolestaan ilo tehdä isänmaahan.

Tästä saimme muutamia viikkoja takaperin osviittaa, kun Ruotsi vei sinänsä odotetun maaotteluvoiton tulevasta vetyterästehtaasta. Ruotsalaisenemmistöinen SSAB päätti lopulta investoida Luulajaan Raahen sijaan.

Hyvät kutsuvieraat!

Suomen metsiin kohdistuu tällä hetkellä paljon erilaista mielenkiintoa. Yhtäältä se on kiinnostava ja haluttu vientituote. Toisaalta se on myös eurooppalaisen ympäristöliikkeen sääntelyhalun kohteena. Tästä esimerkkinä on EU:n komission ideologinen politiikka kuluneella eurovaalikaudella, jolloin aloite toisensa jälkeen asetti vaatimuksia ja rajoituksia luonnonvarojemme käytölle. Tässä ilmapiirissä Junnikkalan investointi uuteen saahaan on luottamuksen osoitus sille, että Suomessa voi jatkossakin käyttää kestävästi meille ominaisinta luonnonvaraa - metsää.

Me eduskunnassa olemme vastuussa siitä, että metsiä koskevat päätökset ovat viisaita ja kaukonäköisiä. Meidän kaikkien etu on valita Euroopan parlamenttiin edustajia, jotka ymmärtävät metsien ja raaka-aineiden kestävän käytön arvon, ja jotka tuntevat pohjoisen erityispiirteitä.

Junnikkalan merkitys ja vaikutus tunnetaan täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Sen omistajat ovat lähellä ja toimintatavat reiluja sekä selkeitä. Pidän tästä syystä mahdollisena, että Junnikkala saavuttaa tavoitteensa mukaisesti paikan alueemme halutuimpana työpaikkana. Tässä pelkkä palkka ei ratkaise, vaan ihmisillä on oltava tunne siitä, että heidän työnsä tuntuu ja vaikuttaa alueemme ja sen paikkakuntien arjessa.

Metsäteollisuus sahoineen ja tehtaineen on kulkenut pitkän matkan suomalaisen yhteiskunnan rinnalla. Se ei katoa mihinkään, vaan muuttuu aikojen saatossa, kuten pitääkin. Yksi kuitenkin on ja pysyy: Junnikkala ja muut metsäteollisuuden yritykset ovat suomalaisen kokonaishyvinvoinnin rakentajia nyt ja tulevaisuudessa.