Pumppuhinta on myös päätös

Julkaistu Kaleva-median paikallislehdissä 13.3.2024

Eri hallitusten poliittisten päätösten merkitys näkyisi, jos polttoaineasemilla olisi kaksi eri hintamittaria dieselille: Orpon hallituksen hinta ja Marinin toisen hallituksen hinta. Pelkästään Marinin hallituksen päättämä jakeluvelvoite olisi nostanut pumppuhintoja 17 snt dieselin ja 15 snt bensiinin osalta litraa kohden. Kukin voi tehdä johtopäätelmänsä siitä, minkä hinnan tavallinen kuluttaja mieluiten valitsisi.

Tammikuusta alkaen Orpon hallitus on keventänyt autoilun kustannuksia. Polttoaineveroa kevennettiin niin, että bensiinin ja dieselin hinnat laskivat noin neljä senttiä. Viime joulukuussa puolestaan saatiin maaliin biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen madallus. Muutos vähentää niukan ja kalliin biopolttoaineen osuutta pumppuasemien hinnoittelussa. Työ- ja elinkeinoministeriön arvioiden mukaan edellisen hallituksen jakeluvelvoitteella pumppuhinnat olisivat nousseet vuoteen 2030 mennessä bensiinin osalta 52 senttiä ja dieselin osalta 65 senttiä litralta.

Polttoainevero on tärkein liikenteen erillisvero sekä verokertymältään että siitä kannetun arvonlisäveron osalta. Veroista huolimatta eniten pumppuhintoihin vaikuttaa raakaöljyn markkinahinta, joka elää muun muassa maailman tapahtumien sekä öljykartelli OPECin tuotantopäätösten mukaan.

Polttoaineen verotuksen keventäminen on herättänyt kritiikkiä suuryritysten, kuten Nesteen ja UPM:n keskuudesta, etenkin jakeluvelvoitteen osalta. On syytä huomata, että yritykset kuuluvat polttoaineen korkean hinnan suurimpiin hyötyjiin bioperäisen polttoaineen valmistajina. Maksajan rooli taas lankeaa kansalle.

Mikään määrä vähättelyä ei häivytä sitä tosiseikkaa, että suomalaisten enemmistölle auto on pakollinen arjen työkalu. Sillä kuljetaan töihin ja arjen eri menoihin sekä viedään lapset harrastamaan. Tällöin autoilun kustannukset eivät ole vähäpätöinen seikka.

Tilastollisesti keskimääräinen suomalainen ajaa vuodessa noin 14 000 kilometriä. Politiikkatoimien vaikutuksia arvioitaessa käytetään kuitenkin nyrkkisääntönä 20 000 kilometriä, jota sitäkin pidetään varovaisena arviona. Arkijärkikin sen sanoo, että tällaisilla ajokilometreillä autoilun kustannukset ovat mittavat. Muutokset pumppuhinnoissa tuntuvat nopeasti kukkarossa. Marinin hallituksen kaudella hinnan niin kutsuttu kriittinen piste näytti asettuvan 2,5 euron litrahintaan. Tällä hinnalla havaittiin, että ihmiset vähensivät autoilua.

Autoilun kustannuksista puhuttaessa ei pidä langeta olettamaan, että suomalainen kotitalous kestäisi loputtomiin saakka poliittisten päätösten seuraamuksia. Kuluttajaliiton tuoreen kyselyn perusteella puolella kotitalouksista ei ole taloudellista liikkumavaraa tai se on vain 100 euroa. Kyselyn tulosten mukaan lähes puolella kotitalouksista sähkön ja polttoaineen hinnan nousut ovat vaikuttaneet tavallista enemmän taloudelliseen tilanteeseen. Sanomattakin on selvää, että autoilun kustannukset ovat vain yksi osa kaikesta siitä, mitä arki maksaa.

Vasemmisto-oppositio voi ohjelmissaan puhua pienen ihmisen puolustamisesta. Nurinkurisesti edellisen hallituksen teot osoittivat, että päästövähennyksiin tähtäävä politiikka taas tuntuu eniten tämän saman joukon kukkarossa.

Polttoaineen hinnalla on siis merkitystä kotitalouksille. On korostetun poliittinen valinta, miten tätä tosiasiaa kunnioitetaan. Tästä syystä yhtenä Orpon hallituksen tavoitteista oli ja on keventää liikenteen kustannuksia. Ei saa syntyä tilannetta, jossa on tehtävä töitä, jotta on varaa tehdä töitä. Suomessa työnteon on aina oltava joutenoloa kannattavampaa.