31.05.2023

Sota Ukrainassa ei saa arkipäiväistyä

1

Yhdysvaltoihin 1940-luvulla paennut filosofi Hannah Arendt kiinnitti uransa aikana huomiota Natsi-Saksan ja muiden totalitaaristen yhteiskuntien syntyyn johtaneisiin vaiheisiin. Arendt osoitti, että tuolloiset saksalaiset ulkoistivat oman kriittisen ajattelunsa maansa johtajille ja vapauttivat itsensä vastuusta vetoamalla sokeaan sääntöjen ja pykälien noudattamiseen. Lopputulos oli karmiva. Pahuus muuttui arkipäiväiseksi, jonka toteuttamiseen osa...

17.05.2023

Oikeutta on saatava ajoissa

2

Suomen kansan perinteen mukaan lakeja noudatetaan ja rikoksesta seuraa rangaistus. Kansamme on lakien edessä tunnollista ja pyyteetöntä. Järjestelmämme on kuitenkin luisunut suuntaan, jossa oikeuden saaminen on liian epävarmaa eikä rikoksesta aina seuraa rangaistusta. Jokainen tietää, että odottavan aika on pitkä, mutta oikeutta odottavalle aika on erityisen raskas. Jotta uhrin kärsimys vähenee, on rikosketjun toimintakykyä parannettava aina poli...

12.04.2023

Julkiset yhtiöt kuihduttavat kilpailua

3

Vasemmistohallituksen luomat hyvinvointialueet ovat synnyttäneet liudan julkisomisteisia yhtiöitä, jotka pyrkivät ottamaan haltuunsa eri toimialoja. Oulun vaalipiirissä kohteeksi ovat valikoituneet esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen potilaskuljetusten välityspalvelut ja viimeisimpänä Oulussa jätekuljetukset. Julkinen valta siis sosialisoi toimialoja. Työkalupakissa on eri keinoja tämän toteuttamiseen. Jos pelkkä ilmoitus ei riitä, v...

29.03.2023

Päätösvalta metsistä kuuluu suomalaisille

4

Metsät ovat Suomen harvoja luontaisia vaurauden lähteitä. Siksi on tärkeää säilyttää metsiimme liittyvä päätösvalta omissa käsissä, sillä jos valtaansa ei puolusta, sille ilmestyy aina ottaja. Kuluneen vaalikauden aikana EU:n komissio on esittänyt lukuisia suoraan ja epäsuorasti metsiin liittyviä esityksiä. Esimerkkejä on monia. Metsäenergiaa ei ole haluttu nähdä uusiutuvana energiana. Suomeen on sovellettu metsäkadon käsitettä, joka liittyy pike...

28.03.2023

Valitustehtailulle on saatava loppu

5

Valitusoikeus voidaan nähdä perustuslaillisena oikeutena. Sen nykyinen äärimmilleen kiristynyt tulkinta on kuitenkin mennyt kaiken kohtuuden yli. Tästä syystä valitusoikeuden käytäntöjä on uudistettava. Mielestäni on tehtävä selkeä raja oikeuden ja oikeuden tahallisen väärinkäytön välille. Valituksien tekeminen on osa tervettä kansalaisyhteiskuntaa, mutta siihenkin kuuluu kohtuus. Koska jotain voi periaatteessa tehdä, ei tarkoita, että niin pitäi...

22.03.2023

Ampumaratojen määrää on nostettava

6

Vuosi sitten alkanut Putinin Venäjän tuhoamissota Ukrainassa päätti rajusti hyväuskoisten unen Euroopassa. Suomessa vaikeisiin aikoihin on onneksi varauduttu läntistä Eurooppaa paremmin. Maamme ampumarataverkosto ei kuitenkaan vastaa sille asetettuihin tarpeisiin. Ratoja on liian vähän kasvaneisiin maanpuolustuksen tarpeisiin nähden. Ampuratoihin liittyvää sääntelyä onkin yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava. Talkoisiin tarvitaan niin kunn...

21.03.2023

Tavoitteena Suomi, jossa ahkeruudesta palkitaan

7

Suomessa on kansan keskuudessa pinttynyt sanonta, jonka mukaan maassamme ei voi rehellistä työtä tekemällä rikastua. Kyseisessä sanonnassa on sikäli totuuden siemen, että Suomi on yksi maailman kovimmin työntekoa verottavista maista, mikä lannistaa ihmisten luontaista ahkeruutta. Suomessa työnteon verotus sen eri muodoissa on jo niin korkeaa, ettei työskentely tai eteneminen työuralla kaikissa tilanteissa kannata. Maamme veroraippa vie tavallis...

19.03.2023

Suden paikka ei ole kotipihassa tai tuotantorakennuksissa

8

Meille pohjoisen ihmisille erämaa ja luonto ovat tuttuja, eivätkä sen asukkaat ole meille vieraita. Siksi tiedämme, että susien ja ihmisten ei kuulu asua lähietäisyydellä. Suden paikka ei ole pihapiirissä tai tuotantorakennuksissa, vaan kaukana erämaassa. Yksikin suden suuhun päätynyt lehmä, lammas tai koulutettu metsästyskoira on liikaa. Tästä syystä tarvitaan hallittua ja vastuullista kannanhoidollista metsästystä, jolla ennaltaehkäistään häiri...

08.03.2023

Vesilakia on uudistettava

9

Nykyisellään vaelluskalat eivät pysty kulkemaan vapaasti Oulujoella. Syy on meille tuttu, ovathan vesivoimalaitokset seisoneet paikallaan jo puolivuosisadan verran. Sodan jälkeisen jälleenrakennukset energiantarpeen maksoivat vaelluskalat. Alueen aiemmin rikas vaelluskalakanta on vuosikymmenten saatossa kirjaimellisesti kulunut loppuun, joko turbiinin tai ihmisen käden kautta. Vaelluskalakantojen elpymiselle on välttämätöntä, että kalojen liike ...

01.03.2023

Epäoikeudenmukainen perintövero

10

Perintö- ja lahjavero on yli sata vuotta vanha vero. Sen perimmäisestä oikeutuksesta käydään Suomessa vähän tai ei laisinkaan keskustelua, vaikka se on eettisesti arveluttava ja toteutukseltaan epäoikeudenmukainen vero. Ruotsissa on perintö- ja lahjaveron sijaan käytössä luovutusvoittovero, joka kohtelee perinnön saajia oikeudenmukaisemmin. Veromuotojen keskeisin ero on siinä, että perintö- ja lahjavero peritään välittömästi läheisen kuoltua ja l...