06.09.2023

Talouskasvun avaimia

1

Arvioiden perusteella Suomi on lipumassa taantumaan, josta toivutaan ensi vuoden puolella. Eräänlaisia oireita tästä ovat Pohjois-Pohjanmaallakin koetut yritysten konkurssit. Samanaikaisesti inflaatio on edelleen koholla, vaikkakin sen kasvu on hidastunut. Silti on kuitenkin muistettava, että inflaatiota on vaikea mitata ja se voi jopa olla piilotettua. Markkinatalouden lainalaisuuksien vallitessa ihmisillä on parhaat edellytykset toimia, kun he...

02.08.2023

Lomakohteena pohjoinen

2

Suomessa on totuttu ajatukseen etelän lämpöön lähtemisestä. Helteisessä Keski-Euroopassa meille tuttu ajatus voi kääntyä päälaelleen. Pohjoisen rauha ja viileys voivat pian houkutella turisteja. Mikäli panostamme matkailun kasvuun, toisi se pohjoiseen kaivattua työtä ja toimeentuloa. Kotimaisten ja ulkomaisten turistien houkuttelulle on painavat syyt. Turismi luo työtä ja palveluita paikallisille asukkaille ja turismilla on merkittävä taloudellin...

28.06.2023

Suomi elää metsistä ja maataloudesta

3

Hallitusneuvottelut saatiin monien eri vaiheiden jälkeen päätökseen 15. kesäkuuta. Ohjelman työllisyys- ja taloustoimet ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Hyvinvointiyhteiskuntamme peruskivet maa- ja metsätalous ovat kuitenkin jääneet vähemmälle huomiolle. Pääministeri Petteri Orpon hallitus tunnistaa kummankin merkityksen Suomelle. Koko hallituksen tavoitteena on vahvistaa maatalouden kannattavuutta ja kansallista metsäpolitiikkaa. ...

14.06.2023

Liminka-Oulu kaksoisraide palvelisi koko Suomea

4

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tehnyt Pohjois-Pohjanmaasta koko Suomen huoltovarmuuden solmukohdan. Taustalla piilee armoton logiikka: Jos vihollinen sulkee Itämeren laivaliikenteeltä, rahti saapuu maahamme enimmäkseen pohjoisen teitä ja raiteita pitkin. Limingan ja Oulun välinen rataosuus on kuitenkin raideliikenteen kannalta huoltovarmuuden heikko lenkki, joka kaipaa kipeästi parannuksia, näistä olennaisimpana kaksoisraidetta. ...

31.05.2023

Sota Ukrainassa ei saa arkipäiväistyä

5

Yhdysvaltoihin 1940-luvulla paennut filosofi Hannah Arendt kiinnitti uransa aikana huomiota Natsi-Saksan ja muiden totalitaaristen yhteiskuntien syntyyn johtaneisiin vaiheisiin. Arendt osoitti, että tuolloiset saksalaiset ulkoistivat oman kriittisen ajattelunsa maansa johtajille ja vapauttivat itsensä vastuusta vetoamalla sokeaan sääntöjen ja pykälien noudattamiseen. Lopputulos oli karmiva. Pahuus muuttui arkipäiväiseksi, jonka toteuttamiseen osa...

17.05.2023

Oikeutta on saatava ajoissa

6

Suomen kansan perinteen mukaan lakeja noudatetaan ja rikoksesta seuraa rangaistus. Kansamme on lakien edessä tunnollista ja pyyteetöntä. Järjestelmämme on kuitenkin luisunut suuntaan, jossa oikeuden saaminen on liian epävarmaa eikä rikoksesta aina seuraa rangaistusta. Jokainen tietää, että odottavan aika on pitkä, mutta oikeutta odottavalle aika on erityisen raskas. Jotta uhrin kärsimys vähenee, on rikosketjun toimintakykyä parannettava aina poli...

12.04.2023

Julkiset yhtiöt kuihduttavat kilpailua

7

Vasemmistohallituksen luomat hyvinvointialueet ovat synnyttäneet liudan julkisomisteisia yhtiöitä, jotka pyrkivät ottamaan haltuunsa eri toimialoja. Oulun vaalipiirissä kohteeksi ovat valikoituneet esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen potilaskuljetusten välityspalvelut ja viimeisimpänä Oulussa jätekuljetukset. Julkinen valta siis sosialisoi toimialoja. Työkalupakissa on eri keinoja tämän toteuttamiseen. Jos pelkkä ilmoitus ei riitä, v...

29.03.2023

Päätösvalta metsistä kuuluu suomalaisille

8

Metsät ovat Suomen harvoja luontaisia vaurauden lähteitä. Siksi on tärkeää säilyttää metsiimme liittyvä päätösvalta omissa käsissä, sillä jos valtaansa ei puolusta, sille ilmestyy aina ottaja. Kuluneen vaalikauden aikana EU:n komissio on esittänyt lukuisia suoraan ja epäsuorasti metsiin liittyviä esityksiä. Esimerkkejä on monia. Metsäenergiaa ei ole haluttu nähdä uusiutuvana energiana. Suomeen on sovellettu metsäkadon käsitettä, joka liittyy pike...

28.03.2023

Valitustehtailulle on saatava loppu

9

Valitusoikeus voidaan nähdä perustuslaillisena oikeutena. Sen nykyinen äärimmilleen kiristynyt tulkinta on kuitenkin mennyt kaiken kohtuuden yli. Tästä syystä valitusoikeuden käytäntöjä on uudistettava. Mielestäni on tehtävä selkeä raja oikeuden ja oikeuden tahallisen väärinkäytön välille. Valituksien tekeminen on osa tervettä kansalaisyhteiskuntaa, mutta siihenkin kuuluu kohtuus. Koska jotain voi periaatteessa tehdä, ei tarkoita, että niin pitäi...

22.03.2023

Ampumaratojen määrää on nostettava

10

Vuosi sitten alkanut Putinin Venäjän tuhoamissota Ukrainassa päätti rajusti hyväuskoisten unen Euroopassa. Suomessa vaikeisiin aikoihin on onneksi varauduttu läntistä Eurooppaa paremmin. Maamme ampumarataverkosto ei kuitenkaan vastaa sille asetettuihin tarpeisiin. Ratoja on liian vähän kasvaneisiin maanpuolustuksen tarpeisiin nähden. Ampuratoihin liittyvää sääntelyä onkin yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava. Talkoisiin tarvitaan niin kunn...